Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1


 

Dla rodziców

Usprawiedliwienia

Druki usprawiedliwień i zwolnień uczniów z lekcji są do pobrania przez rodziców w sekretariacie szkoły.

Zebrania

  Zebrania z rodzicami rok szkolny 2016/2017 I PÓŁROCZE 07.09.2016 Zebranie informacyjne, zapoznanie ze Statutem, zasadami oceniania wewnątrzszkolnego oraz organizacją roku szkolnego, w tym terminami badania efektów edukacyjnych. 26.10.2016 Konsultacje 07.12.2016 Zebranie (poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych) 04.01.2017 Zebranie, w tym poinformowanie o wszystkich przewidywanych ocenach śródrocznych II PÓŁROCZE 05.03.2017 Zebranie 19.04.2017 Konsultacje dla rodziców [...]

Rada rodziców

Konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chorzowie Ślaski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach ul. Kopernika 5 40-064 Katowice 31 84370002 0020 0216 0038 0001