Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1


 

Dla rodziców

Usprawiedliwienia

Druki usprawiedliwień i zwolnień uczniów z lekcji są do pobrania przez rodziców w sekretariacie szkoły.

Zebrania

  Zebrania z rodzicami rok szkolny 2014/2015 I półrocze 10.09.2014 Zebranie informacyjne, zapoznanie ze Statutem, zasadami oceniania wewnątrzszkolnego oraz organizacją roku szkolnego, w tym terminami badania efektów edukacyjnych. 15.10.2014 Konsultacje 19.11.2014 Zebranie 17.12.2014 Konsultacje, w tym poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych (konsultacje są obowiązkowe dla rodziców uczniów zagrożonych) 21.01.2015 Zebranie, w tym poinformowanie o wszystkich [...]

Rada rodziców

Konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chorzowie ING Bank Śląski 16 10 50 1243 1000 0023 1089 2266