Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1


 

Dla rodziców

Usprawiedliwienia

Druki usprawiedliwień i zwolnień uczniów z lekcji są do pobrania przez rodziców w sekretariacie szkoły.

Zebrania

  Zebrania z rodzicami rok szkolny 2013/2014 I półrocze 11.09.2013 Zebranie informacyjne, zapoznanie ze Statutem, zasadami oceniania wewnątrzszkolnego oraz organizacją roku szkolnego, w tym terminami badania efektów edukacyjnych. 16.10.2013 Konsultacje 13.11.2013 Zebranie 18.12.2013 Konsultacje, w tym poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych (konsultacje są obowiązkowe dla rodziców uczniów zagrożonych) 08.01.2014 Zebranie, w tym poinformowanie o wszystkich [...]

Rada rodziców

Konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chorzowie ING Bank Śląski 16 10 50 1243 1000 0023 1089 2266 Klasowe Rady  Rodziców     1a Przewodniczący Agnieszka Gadalińska   Z-ca przewodniczącego Iwona Chorzępa   Sekretarz/Skarbnik Mirela Błaszczyk 1b Przewodniczący Paweł Zioła   Z-ca przewodniczącego Marcelina Halama   Sekretarz/Skarbnik Beata Skrzypiec 1c Przewodniczący [...]