Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1


 

Dla rodziców

Usprawiedliwienia

Druki usprawiedliwień i zwolnień uczniów z lekcji są do pobrania przez rodziców w sekretariacie szkoły.

Zebrania

  Zebrania z rodzicami rok szkolny 2015/2016 I PÓŁROCZE 9.09.2015 Zebranie informacyjne, zapoznanie ze Statutem, zasadami oceniania wewnątrzszkolnego oraz organizacją roku szkolnego, w tym terminami badania efektów edukacyjnych. 21.10.2015 Konsultacje 18.11.2015 Zebranie (poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych w III LO) 16.12.2015 Konsultacje, w tym poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych (konsultacje są obowiązkowe dla rodziców uczniów [...]

Rada rodziców

Konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chorzowie ING Bank Śląski 16 10 50 1243 1000 0023 1089 2266