• Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie

         - DOT. POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW