• KOnkurs w strzelaniu sportowym

     • Kolejny sukces Daniela!

      Uczeń klasy mundurowej zdobył 1 miejsce w strzelaniu  sportowym, kategoria do lat 18, w trakcie 2. Rodzinnego Pikniku Militarnego.

      Gratulujemy sukcesu!

     • III Śląskie Manewry ASG w Świętochłowicach

     • Zmagania wrogich batalionów, walki, wystrzały i wybuchy, także umundurowanie i wyposażenie uczestników oraz polowa kuchnia. To atrakcje, z których skorzystała młodzież klas mundurowych w trakcie III Śląskich Manewrów ASG w Świętochłowicach.

      Uczniowie, w ramach wolontariatu, wsparli rownież 2. Rodzinny Piknik Militarny.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

     • Społeczność Ligonia zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 w środę 1 września br.Uroczystość rozpocznie się o godz. 9.00 na boisku szkolnym. W razie niepogody klasy pierwsze spotykają się w sali gimnastycznej, a pozostałe klasy z wychowawcami w swoich salach.Do zobaczenia!

     • mLEGITYMACJA

     • mLEGITYMACJA


      Kochani uczniowie szanowni rodzice!!!

      W tym roku wprowadzamy w naszej szkole elektroniczną wersję legitymacji: mLegitymację szkolną, która będzie zastępować wersję papierową.

      Co daje mLegitymacja:

      • ulgowe przejazdy kolejowe, czy autobusowych
      • przysługujące uczniom zniżki
      • pomocna przy zakładaniu karty w bibliotece lub zakupów biletów do kina

      Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. 

      mLegitymację trudno podrobić. Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

      Aby uzyskać mLegitymację, należy złożyć w sekretariacie szkoły wypełniony oraz podpisany przez rodzica / prawnego opiekuna wniosek (do pobrania poniżej lub w sekretariacie). 

      Docelowo pragniemy, aby każdy z naszych uczniów posiadał taki dokument tożsamości.


      Pliki do pobrania:      Instrukcja dodanie mLEGITYMACJI


      mobywatel mlegitymacja szkolna Regulamin


      Wniosek o wystawienie mLegitymacji


     • Wyniki kwalifikacji uczniów do klas pierwszych

     • Wyniki wstępnej kwalifikacji uczniów do klas pierwszych  na rok szkolny 2021/2022 zostały umieszczone na listach w szkole. (gablota na wejściu).

      Potwierdzeniem woli przyjęcia jest przedłożenie oryginałów świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty do dnia 30 lipca.

      Informację o zakwalifikowaniu można również uzyskać po zalogowaniu kandydata na stronie slaskie.edu.com.pl.

     • Informacja

     • Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza Pani Dyrektor Grażyna Widera wygrała konkurs dyrektorski na kolejną kadencję !!!

      Jesteśmy przekonani, że doceniono w pracy Pani Dyrektor lata determinacji, poświęcenia, okiełznanych stresów, zwalczonych przeciwności i braku snu

      Życzymy Pani Dyrektor sukcesów w dalszej pracy pedagogicznej, samych uśmiechniętych i słonecznych dni w murach Ligonia i oby jak najdłużej z nami.

     • REKRUTACJA KROK PO KROKU

     • Uczeń:

      -  zakłada konto i loguje się na slaskie.edu.com.pl

      - wypełnia wniosek rekrutacyjny z rodzicem (jeżeli rodzic posiada profil zaufany, może podpisać wniosek elektronicznie, jeśli nie, drukuje wniosek, rodzic bądź rodzice podpisują go i podpisany składają do szkoły)

      - pobiera pliki z naszej strony w zakładce Rekrutacja/Pliki do pobrania - drukuje, uzupełnia i dołącza do teczki (wraz z wnioskiem, jeżeli ten nie został podpisany elektronicznie) - dostarcza cały komplet dokumentów do szkoły

      - gdy uczeń otrzyma świadectwo i wyniki egzaminu ósmoklasisty, wprowadza w systemie uzyskane oceny i wyniki z egzaminu, dostarcza kopie świadectw do szkoły

      - 22.07.2021 ogłoszenie zakwalifikowanych uczniów do szkoły 

      - do 30.07.2021 przedłożenie oryginałów świadectw 

     • UCZNIOWIE LIGONIA NA POMOC ZWIERZAKOM

     • Uczniowie klasy 1a wraz z nauczycielem p. mgr Dorotą Bobowską odwiedzili chorzowskie schronisko i przekazali zakupioną karmę w ilości 80 kg.

      Wysiłki młodzieży zostały wsparte przez p. Tadeusza Ogrodnika z firmy Tropical,  który został sponsorem i opiekunem cyklicznej akcji pomocowej „Ligoń dla zwierzaków”.

      Zapraszamy chętnych do dołączenia się do zbiórki, którą chcielibyśmy zrealizować jeszcze przed wakacjami.

     • Rekrutacja 2021 r. / 2022 r.

     • W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otwarcie następujących klas pierwszych:


        

      CO WYRÓŻNIA SZKOŁĘ?

      • Rodzinna atmosfera (wszyscy się znamy i możemy na sobie polegać)
      • Wolontariat i działalność charytatywna
      •  Świetnie wyposażona baza dydaktyczna
      • Klasy mundurowe
      • Współpraca z uczelniami wyższymi (AWF Katowice, UŚ, UE Kraków, Akademia Sztuki Wojennej Warszawa) oraz z instytucjami( Komenda Miejska Policji  Chorzów, RKE,)
      • Zajęcia akademickie na UŚ i w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Badań Interdyscyplinarnych
      • Współpraca z zagranicą (programy Erasmus+, szkoły partnerskie)
      • Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych
      • Imprezy  cykliczne( Przegląd Talentów, wycieczki naukowe, rajd Ligonia, noce filmowe, Bal Kadeta)
      • Programy autorskie:
      1. podstawy fotografii i filmu
      2. fotografia autorska i artystyczna
      3.  podstawy funkcjonowania służb mundurowych. Musztra.
      4. j. angielski w biznesie

       

      Uczniowie kl. VIII mogą umówić się na indywidualne spotkanie w szkole pisząc pod adres ligonczeka@gmail.com, zapraszamy też do wirtualnego spaceru.

       

      Godziny przyjęć kandydatów (otwarcia sekretariatu szkoły w okresie rekrutacji):

      • od pon. do czwartku godz. 8-15
      • piątek 8-14

       

      Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w wersji papierowej w sekretariacie Szkoły, bądź on- line na stronie:

      Rekrutacja rusza 17 maja 2021r. 

       

      ZAPRASZAMY !!! :) 

     • Konkurs „Zimowy Chorzów i okolice” – mamy wyróżnienia!!!

     • Miło nam poinformować, że zdjęcia naszych uczennic – OLIWII KOSTECKIEJ oraz JULII HAMCZYK znalazły się wśród 18 najlepszych prac nadesłanych na konkurs fotograficzny, którego organizatorem było Chorzowskie Centrum Kultury. Wyróżnione prace wyłoniło jury, w składzie którego zasiedli m.in. Tomasz Ignalski – Dyrektor ChCK, Paweł Mikołajczyk – fotograf, reżyser, operator, dziennikarz oraz Cyprian Nocoń – artysta malarz. Dziewczynom serdecznie gratulujemy!

      Wręczenie nagród odbędzie się 21 lutego 2021 r. o godzinie 18:00 na sali widowiskowej ChCK, a nagrodzone prace będzie można obejrzeć w Galerii w Bramie od 1 do 31 marca br.

     • Smutna informacja

     • Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci p. Haliny Syzonienko – Siary, wieloletniego nauczyciela języka polskiego, a w latach 1976 – 1986 dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia.

      Bliskim Pani Dyrektor składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

      Społeczność "Ligonia"

     • Informacja

     • Szanowni Państwo, od 26.10.2020 do czasu pozostawania w strefie czerwonej wprowadzam w II Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Ligonia nauczanie zdalne z wykorzystaniem technik nauczania na odległość. Nauczanie zdalne prowadzone będzie według dotychczasowego planu lekcji za pośrednictwem G Suite.

      Lekcje organizowane online nie przekroczą 30 minut. Pozostały czas jest przeznaczony na prace związane z aktualnie realizowanym tematem.

      Dodatkowe informacje będą przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Proszę o bieżące odczytywanie przychodzącej poczty. W razie problemów proszę o kontakt w Librusie, na adres mailowy dyrektor.zso@gmail.com lub telefoniczny 32 2411 711

      Grażyna Widera

     • Informacja

     • Szanowni Państwo,

      od 20.10.2020 do czasu pozostawania w strefie żółtej wprowadzam w II Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Ligonia nauczanie mieszane.

       

      W dniach 20 – 23.10.2020

      nauczaniem stacjonarnym objęte zostaną klasy: 1a, 1b,1c,2c oraz IIIA,

      nauczaniem zdalnym za pośrednictwem G Suite klasy 2a, 2b, IIA, IIB, IIC.

      Dodatkowe informacje będą przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Proszę o bieżące odczytywanie przychodzącej poczty. 

      W razie problemów proszę o kontakt w Librusie, na adres mailowy dyrektor.zso@gmail.com lub telefoniczny 32 2411 711

       

      Każda klasa będzie miała przypisaną salę, w której odbywać będą się wszystkie stacjonarne zajęcia tak, by do minimum ograniczyć przemieszczanie się uczniów po szkole.

       

      Drodzy uczniowie, uważajcie na siebie i swoich bliskich. Pamiętajcie o zachowaniu reżimu sanitarnego w drodze do szkoły, zwłaszcza w środkach komunikacji, ograniczcie do niezbędnego minimum kontakty z innymi.

       

      Do zobaczenia

      Grażyna Widera

       

      Informacje dodatkowe:

      Uczniowie klas, które odbywają lekcje stacjonarnie mają przez cały czas zajęcia w salach wg poniższego porządku:

       

      Klasa 1 a      sala 104

      Klasa 1b       sala 203

      Klasa 1 c      sala 213

      Klasa 2c       sala nr 005

      Klasa III A    sala nr 306.

       

      Każda z klas proszona jest, by na przerwach przebywać wyłącznie na korytarzu przy zajmowanej sali i korzystanie z toalet znajdujących się z bezpośredniej odległości.

      Uczniowie, którzy korzystają z szafek proszeni są o taką samoorganizację, by  do szafek podejść na początku i końcu zajęć.

       

      Uczniowie klas, które uczą się w sposób zdalny:

       

      nauczyciele za pośrednictwem Librusa wysyłać będą linki do lekcji online. Liczymy na Waszą obecność przed ekranem.

      Lekcje odbywać się będą zgodnie z planem i trwać będą 30 minut. Czas rozpoczęcia spotkania może różnić się od godziny rozpoczęcia danej lekcji, więc proszę uważnie czytać maile od nauczycieli.

       

      Nie będą organizowane online zajęcia za nauczycieli, którzy są nieobecni. W tym wypadku w systemie znajdzie się informacja, że lekcja jest odwołana.

       

       

      Pozostaję do Państwa dyspozycji w Lubrusie, pod adresem mailowym dyrektor.zso@gmail.com lub numerem telefonu 32 2411 711.

       

      Grażyna Widera

     • Informacja

     • Szanowni Państwo!

      Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców wyznaczam dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych w poniedziałek 19.10.2020. Będzie to czas, w którym wspólnie z Radą Pedagogiczną wypracowany zostanie sposób organizacji hybrydowego nauczania zgodnego z przyjętymi w piątkowe popołudnie 16 października 2020r. rozporządzeniami MEN - w tym organizacji zajęć na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego, zasad oceniania, sprawdzania frekwencji i modyfikacji planów nauczania. Za wszystkie przesłane słowa wsparcia i propozycje rozwiązań dziękuję.

      Grażyna Widera