• RADA RODZICÓW
    przy II Liceum Ogólnokształcącym w Chorzowie
    41-500 Chorzów, ul. 3 Maja 22

    Przewodnicząca: Ewa Pater-Ziemięcka
    Z-ca: Magdalena Piecuch-Rydzek
    Sekretarz: Agnieszka Chojnacka

    Komisja Rewizyjna
    Przewodnicząca: Małgorzata Wieczorek
    Z-ca: Barbara Gogol
    Sekretarz: Sylwia Jańczak

    Nr konta:
    79 84370002 0020 0216 3143 0001

    Prosimy Państwa o dokonywanie wpłat w bieżącym roku szkolnym
    na rzecz Rady Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Ligonia w Chorzowie.

    Pieniądze przekazane przez Rodziców są przeznaczane zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów
    oraz na cele statutowe, na które szkoła nie otrzymuje dotacji.

    W celu zaplanowania Naszych wydatków prosimy o wypełnienie deklaracji wpłat
    (kwota wg uznania - im więcej tym lepiej dla Państwa dzieci/wychowanków).

    Na podstawie Deklaracji, RR szacuje fundusze, którymi będzie dysponować.

    Prosimy o terminowe wpłacanie zadeklarowanych kwot,
    gdyż RR może wydawać tylko środki już zgromadzone.

     

  • Kontakty

   • II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia w Chorzowie
   • tel: 32 2411 711
    tel: 512338861
    fax: 32 2411 719
   • ul. 3 Maja 22
    41-500 Chorzów
    Poland
   • NIP: 627 172 25 53
   • RSPO: 29883
   • Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Zdzisław Korzuch kontakt: biuro@bitprotect.pl
  • Logowanie