• Krajoznawstwo w praktyce czyli z wizytą w PTTK

     • Turystyka krajoznawcza, promocja walorów krajobrazowych, historia
      największej organizacji krajoznawczej w Polsce – to tylko niektóre zagadnienia poruszone podczas realizacji lekcji geografii na poziomie rozszerzonym w chorzowskim oddziale Polskiego Towarzystwa
      Turystyczno-Krajoznawczego
      (PTTK). Spotkanie poprowadził p.Mirosław Nawrocki, który podzielił
      się z klasą 3b swoją ogromną wiedzą na temat praktycznych aspektów organizacji krajowej turystyki oraz
      funkcjonowania PTTK.

     • Dołącz do WOŚP

     • Dołącz do WOŚP

      Chorzów jest współorganizatorem (razem z Urzędem Marszałkowskim) Śląskiego Finału WOŚP, który odbędzie się 28 stycznia przed Stadionem Śląskim, na terenie Parku Śląskiego.

      Więcej o wydarzeniu na : wosp.chorzow.eu

      Jednym z wydarzeń tej całodziennej imprezy w Parku Śląskim jest próba bicia rekordu w utworzeniu zielonych płuc z ludzi trzymających zielone kartoniki. Były już serca czy flagi z ludzi ale nikt jeszcze nie utworzył płuc.

      Naszym celem są płuca złożone z min. 1000 ludzi, którzy wcielą się w rolę pęcherzyków płucnych. Ich obraz będzie najlepiej widoczny z lotu ptaka dlatego na miejscu będzie zwyżka oraz dron.

      Płuca po pandemii to przesłanie tegorocznego Finału. Wydarzenia w Chorzowie będą relacjonowane na m.in. antenach TVN, TVN24 oraz TTV.

      W załączniku przesyłam plakat z prośbą o jego wywieszenie w widocznym miejscu, a tym samym zaproszenie przedszkolaków, uczniów oraz ich rodziców do udziału w tej akcji.

      Gorąco zachęcamy do wsparcia :))

     • The Black Culture Day

     • 15.01. uczniowie byli uczestnikami The Black Culture Day w Wyższej Szkole Ochrony Pracy w Katowicach w ramach Dni Krajów Anglojęzycznych.

      Klasy 3b, 2b i 4b wysłuchali wykładów oraz prezentacji dotyczących ciemnoskórych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, ich historii i ich wkładu w rozwój kultury USA.

     • Warsztaty z American Corner w Katowicach.

     • Zacieśnia się współpraca naszej szkoły z American Corner w Katowicach.

      W grudniu i styczniu kolejne klasy miały możliwość poznać bliżej Stany Zjednoczone.

      W grudniu klasy 2a i 2c uczestniczyły w spotkaniu dotyczącym możliwości podjęcia studiów w USA.

      W styczniu natomiast klasa 3a uczestniczyła w warsztatach dotyczących podróżowania po Stanach.

      Mieli też możliwość spotkania rodowitej amerykanki, która przybliżyła im ciekawe miejsca w jej kraju.

       

     • Kwalifikacja Wojskowa 2024 - informacje

     • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. 2023, poz. 2473) termin jej trwania na terytorium RP został ustalony na okres od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r.
      W 2024 roku przed powiatowe komisje lekarskie, które przeprowadzają kwalifikację wojskową, wezwanych zostanie ok. 230 tys. osób.

      INFORMACJE OGÓLNE:
      Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określeniezdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowistawienia się do kwalifikacji (mężczyźni, którzy kończą w bieżącym roku 19 rok życia) oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a ukończyły 18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).
      Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przezwójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań, które będą doręczone na conajmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa.Udział w kwalifikacji wojskowej to obowiązek obywatelski określony Konstytucją RP.

      PODCZAS KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WYKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:
      1) sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
      2) określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniusię do kwalifikacji wojskowej – nadanie kategorii zdrowia: A, B, D lub E;
      3) wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej doposzczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służbyzastępczej;
      4) wprowadzenie danych do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzaniedanych gromadzonych w tej ewidencji;
      5) przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej;
      6) wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku dosłużby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej;
      7) nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

      W trakcie kwalifikacji wojskowej będzie możliwość zapoznania się z ofertą służby wojskowej. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną udzielone przez przedstawiciela SzefaWojskowego Centrum Rekrutacji.

     • Lekcja w Muzeum Śląskim

     •  

      Dlaczego katedry gotyckie były tak wysokie?
      Dlaczego artyści w średniowieczu tworzyli anonimowo?
      Czego symbolem było złoto?
      Jak powstawały witraże
      Dlaczego święci mają atrybuty?

      Na te pytania próbowali znaleźć odpowiedzi uczniowie klasy 1a (humanistyczno-językowej), którzy 03.01.2024 r., wraz z opiekunami, uczestniczyli w lekcji muzealnej.

      Celem zajęć było spojrzenie na architekturę gotycką przez pryzmat bryły budynku, rzeźby, malarstwa i rzemiosła. Podczas zajęć w przestrzeni galerii uczniowie – na podstawie karty pracy i zgromadzonych eksponatów – poznali techniki i tematy średniowiecznej sztuki sakralnej.

     • WYDEPTAJ DLA BEZDOMNIAKÓW 3 TYSIĄCE ZŁOTYCH!

     • Dołączamy do akcji Obejdź Polskę dookoła! naszego partnera - Safe Animal. Jak możesz pomóc naszym bezdomniakom zdobyć dotację?

      Pobierz aplikację Safe Animal. Kliknij "krokomierz". Wybierz cel Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Chorzowie. Uruchamiaj krokomierz za każdym razem kiedy idziesz gdziekolwiek pieszo - liczy się każdy krok!

      Zachęcamy każdego do udziału w akcji to nic nie kosztuje, a możemy zyskać naprawdę wiele! 3 tysiące to około 20 badań krwi, które wykonujemy profilaktycznie naszym podopiecznym!

   • Kontakty

    • II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia w Chorzowie
    • tel: 32 2411 711
     tel: 512338861
     fax: 32 2411 719
    • ul. 3 Maja 22
     41-500 Chorzów
     Poland
    • NIP: 627 172 25 53
    • RSPO: 29883
    • Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Zdzisław Korzuch kontakt: biuro@bitprotect.pl
   • Logowanie