• Rekrutacja 2021r. / 2022r.
      

     W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otwarcie następujących klas pierwszych:

      

     Klasa

     Przedmioty realizowane
     w zakresie rozszerzonym

      

     Języki obce

     Przedmiot realizowany

     w klasie pierwszej

     Zajęcia punktowane przy rekrutacji wg ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

     mundurowa

     j. angielski

     geografia

     j. angielski

     j. francuski

     j. niemiecki

     j. włoski (jeśli zbierze się grupa 15

     chętnych)

      

     muzyka

      

      

      

     j. polski, matematyka (j. angielski, historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa - do wyboru 2 przedmioty)

     humanistyczno-językowa

      

     j. angielski

     j. polski

     historia

     muzyka

      

     j. polski, matematyka (j.angielski, geografia, historia, biologia, chemia - do wyboru 2 przedmioty)

      

      CO WYRÓŻNIA SZKOŁĘ?

     ·       Rodzinna atmosfera (wszyscy się znamy i możemy na sobie polegać)

     ·       Wolontariat i działalność charytatywna

     ·        Świetnie wyposażona baza dydaktyczna

     ·       Klasy mundurowe

     ·        Współpraca z uczelniami wyższymi (AWF Katowice, UŚ, UE Kraków, Akademia Sztuki Wojennej Warszawa) oraz z instytucjami( Komenda Miejska Policji  Chorzów, RKE,)

       ·       Zajęcia akademickie na UŚ i w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Badań Interdyscyplinarnych

         ·       Współpraca z zagranicą (programy Erasmus+, szkoły partnerskie)

         ·       Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych

         ·       Imprezy  cykliczne( Przegląd Talentów, wycieczki naukowe, rajd Ligonia, noce filmowe, Bal Kadeta)

         ·       Programy autorskie:

     1.     podstawy fotografii i filmu

     2.     fotografia autorska i artystyczna

     3.      podstawy funkcjonowania służb mundurowych. Musztra.

     4.     j. angielski w biznesie

      

      

     Uczniowie kl. VIII mogą również umówić się na indywidualne spotkanie w szkole pisząc pod adres ligonczeka@gmail.com

      

      Godziny przyjęć kandydatów (otwarcia sekretariatu szkoły w okresie rekrutacji):

     ·       od pon. do czwartku godz. 8-15

     ·       piątek 8-14

      

     Film promocyjny:

     :