• RODZICE CHCĄ „SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE”
   • RODZICE CHCĄ „SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE”

   • 05.10.2018 10:08
   • 12 września 2018 r. odbyło się zebranie przedstawicieli Rady Rodziców z panią dyrektor mgr Grażyną Widerą. W trakcie zebrania szkolny koordynator programu " Szkoła Promująca Zdrowie" mgr Urszula Dukalska przedstawiła rodzicom założenia i cele programu. Przypomniała, że rok szkolny 2018/2019 traktujemy jako okres przygotowawczy, w którym będziemy starali się skoordynować szkolne akcje promujące zdrowie tak, aby...
   • wypracować długofalowe, systemowe działania zgodne z koncepcją i standardami "Śląskiej Sieci Szkół Promującej Zdrowie" i w przyszłym roku zawalczyć o Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie nadawany przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Rodzice wyrazili zadowolenie, że szkoła utrwala nawyki prozdrowotne. Obiecali włączyć się w realizację programu. Na początek wspierając ogłoszoną we wrześniu akcję "Podziel się plonami".

   • Wróć do listy artykułów