• Szkoła Promująca Zdrowie
   • Szkoła Promująca Zdrowie

   • 03.09.2018 12:30
   • DLACZEGO NASZA SZKOŁA PRZYSTĄPIŁA DO PROGRAMU

     

    "ŚLĄSKA SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE ?"

     

                Nasza Szkoła od lat podejmuje szereg działań mających na celu promocję zdrowia. Czy pamiętacie może "Konkurs na zdrową kanapkę", konkurs "Z przyrodą za pan brat", zajęcia integracyjne, szkolne festyny z pysznymi potrawami i dobrą zabawą, rozgrywki podczas Dnia Sportu, noce gier i zabaw, udział w programach profilaktycznych prowadzonych przez specjalistów, szkolne wycieczki, pomoc dla schroniska, pracę w wolontariacie ? To tylko niektóre z podejmowanych przez szkolną społeczność akcji.

              

   • DLACZEGO NASZA SZKOŁA PRZYSTĄPIŁA DO PROGRAMU

     

    "ŚLĄSKA SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE ?"

     

                Nasza Szkoła od lat podejmuje szereg działań mających na celu promocję zdrowia. Czy pamiętacie może "Konkurs na zdrową kanapkę", konkurs "Z przyrodą za pan brat", zajęcia integracyjne, szkolne festyny z pysznymi potrawami i dobrą zabawą, rozgrywki podczas Dnia Sportu, noce gier i zabaw, udział w programach profilaktycznych prowadzonych przez specjalistów, szkolne wycieczki, pomoc dla schroniska, pracę w wolontariacie ? To tylko niektóre z podejmowanych przez szkolną społeczność akcji.

                Część z nich na pierwszy rzut oka nie kojarzy się z promocją zdrowia. Ale pamiętajmy, że szeroko pojęte zdrowie ma kilka wymiarów - nie tylko fizyczny. Obok zdrowia fizycznego możemy mówić o zdrowiu duchowym, psychicznym i społecznym. Zdrowie to nie tylko brak bólu, ale także dobry nastrój, chęć do życia, dobre stosunki z innymi ludźmi, przebywanie w zdrowym środowisku. Chcemy być szkołą, która promuje tak właśnie pojęte zdrowie.


    DEFINICJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

    Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

     

     

    Dnia 23 kwietnia 2018 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o przystąpieniu II LO im. Juliusza Ligonia w Chorzowie do programu "Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie" i zawalczeniu o odznakę "Szkoły Promującej Zdrowie". Jest to duże wyzwanie zarówno dla nauczycieli jak i uczniów, bo chcąc ją zdobyć trzeba spełnić wiele warunków. Między innymi:

     

    - stworzyć w placówce klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów i wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,

     

    - nauczyciele, uczniowie, rodzice i przedstawiciele społeczności lokalnej muszą umieć ze sobą współdziałać na zasadzie partnerstwa

     

    - edukacja zdrowotna uczniów, pracowników, rodziców musi być skuteczna, a jej jakość wysoka

     

    - środowisko fizyczne placówki ma sprzyjać zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej.

     

    W chwili obecnej szkoła znajduje się w tzw. okresie przygotowawczym. Szkolnym liderem programu została mgr Urszula Dukalska, która w zeszłym roku szkolnym uczestniczyła w cyklu szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny Metis w Katowicach.

     

                                                                                                                                   03.09.2018 r.

   • Wróć do listy artykułów