• REKRUTACJA KROK PO KROKU

    Uczeń:

    -  zakłada konto i loguje się na slaskie.edu.com.pl

    - wypełnia wniosek rekrutacyjny z rodzicem (jeżeli rodzic posiada profil zaufany, może podpisać wniosek elektronicznie, jeśli nie, drukuje wniosek, rodzic bądź rodzice podpisują go i podpisany składają do szkoły)

    - pobiera pliki z naszej strony w zakładce Rekrutacja/Pliki do pobrania - drukuje, uzupełnia i dołącza do teczki (wraz z wnioskiem, jeżeli ten nie został podpisany elektronicznie) - dostarcza cały komplet dokumentów do szkoły

    - gdy uczeń otrzyma świadectwo i wyniki egzaminu ósmoklasisty, wprowadza w systemie uzyskane oceny i wyniki z egzaminu, dostarcza kopie świadectw do szkoły

    - 22.07.2021 ogłoszenie zakwalifikowanych uczniów do szkoły 

    - do 30.07.2021 przedłożenie oryginałów świadectw 

     
    Rekrutacja 2021r. / 2022r.
     

    W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otwarcie następujących klas pierwszych:

     

    Klasa

    Przedmioty realizowane
    w zakresie rozszerzonym

     

    Języki obce

    Przedmiot realizowany

    w klasie pierwszej

    Zajęcia punktowane przy rekrutacji wg ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

    mundurowa

    j. angielski

    geografia

    j. angielski

    j. francuski

    j. niemiecki

    j. włoski (jeśli zbierze się grupa 15

    chętnych)

     

    muzyka

     

     

     

    j. polski, matematyka (j. angielski, historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa - do wyboru 2 przedmioty)

    humanistyczno-językowa

     

    j. angielski

    j. polski

    historia

    muzyka

     

    j. polski, matematyka (j.angielski, geografia, historia, biologia, chemia - do wyboru 2 przedmioty)

     

     CO WYRÓŻNIA SZKOŁĘ?

    · Rodzinna atmosfera (wszyscy się znamy i możemy na sobie polegać)

    · Wolontariat i działalność charytatywna

    ·  Świetnie wyposażona baza dydaktyczna

    · Klasy mundurowe

    · Współpraca z uczelniami wyższymi (AWF Katowice, UŚ, UE Kraków, Akademia Sztuki Wojennej Warszawa) oraz z instytucjami( Komenda Miejska Policji  Chorzów, RKE,)

    · Zajęcia akademickie na UŚ i w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Badań Interdyscyplinarnych

    · Współpraca z zagranicą (programy Erasmus+, szkoły partnerskie)

    · Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych

    · Imprezy  cykliczne( Przegląd Talentów, wycieczki naukowe, rajd Ligonia, noce filmowe, Bal Kadeta)

    · Programy autorskie:

    1.     podstawy fotografii i filmu

    2.     fotografia autorska i artystyczna

    3.      podstawy funkcjonowania służb mundurowych. Musztra.

    4.     j. angielski w biznesie

     

     

    Uczniowie kl. VIII mogą również umówić się na indywidualne spotkanie w szkole pisząc pod adres ligonczeka@gmail.com

     

     Godziny przyjęć kandydatów (otwarcia sekretariatu szkoły w okresie rekrutacji):

    · od pon. do czwartku godz. 8-15

    · piątek 8-14

     

    Film promocyjny:

    : 

     

     

    INFORMATOR DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

     POBIERZ

     

     

     

     

     

     

     

    Rekrutacja 2020 r. / 2021 r.

    Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

    II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia w Chorzowie

     

    Pobierz plik

     

     

     

     

    Lista kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych:

     

    Pobierz plik

     

     

     

    Szczegółowe kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

    II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia

    w roku szkolnym 2020/2021

     

    Pobierz plik

    Poniżej do pobrania wszystkie niezbędne pliki dotyczące rekrutacji:

     

    Karta Informacyjna:

    Kwestionariusz osobowy:

    Oświadczenie dotyczące przedmiotów Religia i WDŻ:

    Oświadczenie:

    Rekrutacja "krok po kroku" INFORMATOR:

    Ważne terminy dotyczące rekrutacji:

    Informacje dotyczące ubioru uczennicy/ucznia II LO klasy mundurowej:

    Wzór opisu teczki kandydata:


     

    Rekrutacja 2019/2020

     

    INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA KANDYDATÓW:


     

    REKRUTACJA 2019/2020

    WAŻNE TERMINY DLA KANDYDATÓW GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

     

    Rekrutacja_terminy

     

    Rekrutacja_terminy

     


    SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
    II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia
    w roku szkolnym 2019/2020 – liceum 3-letnie

    Pobierz plik

     

     

    SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
    II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia
    w roku szkolnym 2019/2020 – liceum 4-letnie

    Pobierz plik

     

    Poniżej do pobrania w formatach *.doc oraz *.pdf kwestiunariusze osobowe oraz wzory opiu teczek.

     

     3 letnie LO kwestionariusz osobowy      3 letnie LO kwestionariusz osobowy

     

     4 letnie LO kwestionariusz osobowy .         4 letnie LO kwestionariusz osobowy  

     

     3 letnie LO wzór opisu teczki .                    3 letnie LO wzór opisu teczki

     

     4_letnie_LO_wzór_opisu_teczki .               4_letnie_LO_wzór_opisu_teczki

     

     

    Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej należy składać w teczce z gumką opisanej w/ niniejszego wzoru. Wzór kwestionariusz zostanie podany w późniejszym terminie ze względu na zmianę przepisów RODO od 25.05.2018 r.

     

    Wzor opisu teczki II LO 2018-2019

     

    Szczegółowe kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia w roku szkolnym 2018/2019

     

     

    Rekrutacja_klasy_pierwsze_2018-19__LO.pdf

     

     

    Rekrutacja_klasy_pierwsze_2018-19__LO.doc