Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe

  • Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe

  •  

   Młodzieżowy Klub Filmowy „Wiatrak”

   Nauczyciel, prowadzący: mgr Krzysztof Paliński, zajęcia odbywają się w środy od godziny 15:00, w sali 101

   Młodzieżowy Klub Filmowy Wiatrak powstał we wrześniu 2016 roku z inicjatywy dwóch osób: Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie oraz jej byłego ucznia, obecnie prowadzącego zajęcia w Klubie. Działanie MKF–u ma na celu rozwijanie zainteresowania uczniów sztuką filmową, poznanie jego historii oraz największych dzieł. Przede wszystkim jednak uczniowie z własnych inspiracji i pomysłów będą te filmy tworzyć.

         

    


    

   Kółko geograficzne, w tym konsultacje indywidualne

   Nauczyciel prowadzący: mgr Ewa Łubkowska-Baszczak, zajęcia odbywają się w każdy piątek w godzinach: 13:15-14:00, sala 002

   Zajęcia pozalekcyjne z przedmiotu geografia prowadzone są w formie: kółka zainteresowań skierowanego głównie do uczniów zainteresowanych przedmiotem, uczniów zdolnych, np. koordynacja realizacji projektów edukacyjnych, realizacja programu naprawczego z przedmiotów przyrodniczych, przygotowania do konkursów przedmiotowych i egzaminów zewnętrznych i in.  konsultacji indywidualnych adresowanych głównie do uczniów słabszych, mających trudności w nauce, chcących utrwalić bieżący materiał, uzupełnić braki lub poprawić oceny.

                  


    

   Język angielski – Matura podstawowa

   Nauczyciel prowadzący: mgr Joanna Puszer, zajęcia odbywają się w poniedziałek, w godzinach:

   15.00 - 15.45, w sali nr 310

   Zajęcia obejmują:

   Zajęcia dla maturzystów oraz uczniów kl. II LO - ćwiczenie technik egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie pisemnym (poziom podstawowy) - rozumienie tekstu słuchanego, pisanego, znajomość środków językowych, wypowiedź pisemna oraz na egzaminie ustnym.

    


    

   Praca z arkuszami maturalnymi

   Nauczyciel prowadzący: mgr Anna Gliga, zajęcia odbywają się w środy w sali 311, w godzinach:

   13.00 -14.00 zajęcia dla maturzystów kl. IIIA
   14.00 -15.00 zajęcia dla maturzystów kl. IIIB

   Zajęcia wyrównujące

   Nauczyciel prowadzący: mgr Anna Gliga, zajęcia odbywają się w środy w sali 311.

   Zajęcia odbywają się w piątki wymiennie co 2 tygodnie. Uzupełniające wiadomości z bieżących lekcji. Korygowanie braków wynikających ze słabszych możliwości intelektualnych lub nieobecności uczniów.

   Zajęcia rozwijające

   Nauczyciel prowadzący: mgr Anna Gliga, zajęcia odbywają się w środy w sali 311.

   Zajęcia dedykowane grupie uczniów klas II a b LO z rozszerzonej geografii.
   Uczniowie zbierają informacje o otaczającym ich świecie. Na podstawie ciekawostek poznają historię swojej szkoły, przeszłość miasta.

    


    

   Kółko języka francuskiego

   Nauczyciel prowadzący: mgr Bożena MIera, zajęcia odbywają się w środy w sali 209.

   Wtorek godzina 15:05

   Zajęcia dodatkowe dla uczniów gimnazjum i liceum zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z języka francuskiego

   środa 14:10

   Konsultacje dla uczniów gimnazjum i liceum  chcących poprawić oceny.

    


    

   Zajęcia sportowe SKS

   Nauczyciel prowadzący: mgr Robert Wyrębak, zajęcia odbywają się w czwartki, w godzinach:

   15.00 -16.00 / sala gimnastyczna (boisko szkolne).

   Gry zespołowe (piłka nożna, koszykówka, badminton), dla chętnych uczniów gimnazjum.

    


    

   Przygotowanie do matury rozszerzonej

   Nauczyciel prowadzący: mgr Iwona Wiczorek, zajęcia odbywają się w Czwartki, w godzinach:

   15:00 - 15:45 sala 308

   Rozwiązywanie zadań związanych z rozumieniem tekstu słuchanego i pisanego, rozwijanie słownictwa i rozwiązywanie zadań z gramatyki oraz tworzenie  wypowiedzi pisemnych na poziomie rozszerzonym (rozprawka, artykuł, list formalny). 
   Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas trzecich i drugich LO. 

    


    

   Kółko recytatorskie

   Nauczyciel prowadzący: mgr Aneta Nowak - Struk, zajęcia odbywają się we wtorki, w godzinach:

   15:00  sala 213

   W kameralnym gronie obcujemy z poezją i prozą, zgłębiając tajniki pięknej recytacji. Zajęcia łączymy często z muzyką i rekwizytami, ruchem scenicznym. 

   Zajęcia dla klas gimnazjum i liceum.

    

    


    

   Koło miłośników książki

   Nauczyciel prowadzący: mgr Beata Górska, zajęcia odbywają się w środy na siódmej lekcji,

   Cel: rozwijanie kultury czytelniczej, umiejętności dyskusji, dbałość o kulturę języka.

   Tematyka z zakresu literatury pięknej oraz wiedzy o książce i bibliotece.

    

   Przykładowe tematy:
   - Od gliny do e-booka.
   - Co lubimy czytać?
   - Książka mojego dzieciństwa.
   - Własna biblioteka czy bookcrossing?
   - Książka, która zrobiła na mnie wielkie wrażenie.
   - Prezentacja własnej twórczości.

    

   Zajęcia przeznaczone są dla dla uczniów gimnazjum i liceum.

    

    


    

   Zajęcia usprawniające czytanie i pisanie

   Nauczyciel prowadzący: mgr Marzena Żylwis, zajęcia odbywają się w piątki o godzinie:

   13.00 - 13.45 - na zmianę co drugi tydzień - raz gimnazjum, raz liceum.

   Opis zajęć: utrwalanie zasad ortograficznych, zastosowanie zasad w praktyce, ćwiczenia usprawniające czytanie.
    

    


    

   Szkolne Koło Wolontariatu

   Nauczyciel prowadzący: mgr Grażyna Jopek, zajęcia odbywają się w piątki godz. 13.00 (w zależności od potrzeb inne terminy), miejsce: biblioteka.

   Opis: SKW zajmuje się organizacją i udziałem w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły, jak i przez inne podmioty. Na spotkaniach prezentujemy, czym jest wolontariat, jakie mogą być jego formy, uczymy się jak organizować akcje, poznajemy instytucje pożytku publicznego zajmujące się działalnością na rzecz innych, spotykamy się z przedstawicielami tych instytucji. SKW współpracuje m.in. ze Śląskim Bankiem Żywności, Chorzowskim Hospicjum, Regionalnym Centrum Wolontariatu. 
   Na spotkania zapraszamy wszystkich uczniów, którym na sercu leży dobro innych.

    


    

   Koło szachowe / zabawy z szachami

   Nauczyciel prowadzący: mgr Grzegorz Mach, zajęcia odbywają się w w piątki w godzinach: 13:15 - 14:00

   Zabawa w szachy. Poznawanie figur. Można się nauczyć grać lub poćwiczyć formę.
   Ps. Można też poprawić ndst lub napisać zaległy sprawdzian.
    
    

   Zajęcia z chemii dla maturzystów i uczniów rozszerzających wiadomości z chemii

   Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Dąbrowska, zajęcia odbywają się w piątki w sali 011, w  godzinach: 

   13:15 - 14:00

   Opis: analiza arkuszy maturalnych i zadań na poziomie rozszerzonym, projektowanie i wykonywanie doświadczeń chemicznych

    


    

   Zajęcia rozwijające zdolności humanistyczne

   Nauczyciel prowadzący mgr Ilona Śmigielska, zajęcia odbywają się w środy, w godzinach:

   14:10 - 15:00

   Celem zajęć jest poszerzanie i pogłębianie treści nauczania, praca z uczniami nad projektami uczniowskimi, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach oraz bieżące uzupełnianie wiedzy.

    


    

   Język angielski

   Nauczyciel prowadzący: mgr Urszula Dukalska

   poniedziałek godz. 15.00 - konsultacje dla wszystkich uczniów, w tym także liceum.

   wtorek 14.00 - kółko języka angielskiego dla najzdolniejszych uczniów. 

   czwartek - 14.00 - zajęcia wyrównawcze dla uczniów najsłabszych.


    

   Zajęcia dla uczniów uzdolnionych: Kółko Polonistyczne, Koło Miłośników Gry w Scrabble i chór szkolny.
   Zajęcia wspomagające uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce

   Nauczyciel prowadzący: mgr Barbara Bugdoł, zajęcia odbywają się w piątek od godz.13:15
   Terminy ruchome w zależności od potrzeb: środa godz.14:00 ( w dniach, w których nie ma konferencji) oraz czwartek godz.14:00

   Sala 105

   W ramach Kółka Polonistycznego uczniowie przygotowywani są do wielu konkursów, przeprowadzane są szkolne eliminacje, omawiane prace pisane na konkursy, itp.
   Koło Miłośników Gry w Scrabble  to wspólna zabawa i nauka ortografii, fleksji, słowotwórstwa, fonetyki, także wzbogacanie słownictwa i poznawanie zasad kombinatoryki.
   Zajęcia chóru szkolnego przeznaczone są dla wszystkich uczniów lubiących śpiew.
   Na zajęciach wspomagających uczniowie mają możliwość uzupełniania zaległości, wzbogacania wiedzy szczególnie w zakresie polskiej pisowni, zasad ortograficznych, rozwiązywania ortograficznych zadań różnego typu. 


    

   Kółko biologiczne

   Nauczyciel prowadzący: mgr Beata Staczewska, zajęcia odbywają się w  poniedziałki o godzinie 15:00 w sali 204

   Zajęcia dla osób zainteresowanych biologią, pragnących rozwijać swoje pasje, przygotowywać się do konkursów, poszerzać swoją wiedzę biologiczną.


    

   Przygotowanie do matury rozszerzonej

   Nauczyciel prowadzący mgr Iwona Wieczorek, zajęcia odbywają się w czwartki w godzinach 15:00 - 15:45 w sali 308

   Zajęcia obejmują: Rozwiązywanie zadań związanych z rozumieniem teksty słuchanego i pisanego, rozwijanie słownictwa i rozwiązywanie zadań z gramatyki oraz tworzenie  wypowiedzi pisemnych na poziomie rozszerzonym (rozprawka, artykuł, list formalny). Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas trzecich i drugich LO. 


    

   Zajęcia dodatkowe z matematyki

   Nauczyciel prowadzący: mgr Bożena Biadacz zajecia odbywają się w każdy czwartek, w  godzinach:.15:00 - 16:00

   zajęcia obejmują: Matematyka dla każdego, w zależności od potrzeb uczniów: uzupełniamy wiadomości, rozszerzamy wiadomości, ćwiczymy przed konkursami, przed egzaminami, nadrabiamy zaległości.


    

   Zajęcia dodatkowe z matematyki i fizyki dla licealistów i gimnazjalistów

   Nauczyciel prowadzący: mgr Janusz Lamch, zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach 15.00-15.45, w sali 010

   Kółko strzeleckie

   Nauczyciel prowadzący: mgr Janusz Lamch zajęcia odbywają się w poniedziałki 15:45 -16:30, sala treningowa III piętro (dla chętnych).


    

   Kółko informatyczne

   Nauczyciel prowadzący: mgr Grazyna Ormiańska, zajęcia odbywaja się w czwarteki, w  godzinach: 15:00 - 16:00, sala 113

   Opis:

   1. Pracownia otwarta jest  dla każdego ucznia.

   2. Uczniowie mogą korzystać z zasobów internetowych, skanera, drukarki

   3. Przygotowują materiały do  różnych lekcji

   4. Pracują nad projektami edukacyjnymi

   5. Poprawiają,wykonują i utrwalają zadania z Informatyki 

   6. Mogą pograć w swoje ulubione gry online.


    

   Kółko z języka niemieckiego

   Nauczyciel prowadzący: mgr Marek Manowski, zajęcia odbywają się w środy, w godzinach: 14:00 - 15:00 w sali 205

   Opis: zajęcia odbywają się dwutorowo- w jedną środę przeznaczone są dla uczniów gimnazjum, którzy przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego ( testy egzaminacyjne, poszerzanie materiału realizowanego na lekcjach, rozumienie ze słuchu itp ), w kolejną środę- możliwość poprawy ocen oraz ewentualne wyjaśnianie pytań i wątpliwości uczniów dotyczących materiału realizowanego na lekcjach.


   Zajęcia wyrównawcze z matematyki

   Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Iwanowska, zajęcia odbywaja się w piątki, w godzianch 13:00 - 15:00 w  sali 201

   Zajęcia mają na celu wyrównanie umiejętności i utrwalenie bieżącego materiału tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki.