• Erasmus + "Angażowanie uczniów w proces uczenia się poprzez innowację

     • Nauczyciele przedmiotów ścisłych ZSO nr 1 w Chorzowie realizując program Erasmus + "Angażowanie uczniów w proces uczenia się poprzez innowację " stworzyli scenariusze lekcji geografii, biologii i matematyki przygotowane przy pomocy programów i aplikacji oraz metod takich jak między innymi : WebQuest, Quiver, Quizzy, Kahoot, Power Point .

      Na podstawie scenariuszy zostały przeprowadzone lekcje w ZSO Nr 1 w Chorzowie, a same opracowania są udostępnione innym nauczycielom w języku polskim oraz angielskim.


      Scenariusze lekcji                            Prezentacja

     • V Miejski Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej

     • W dniu 10.06.2019  roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie odbyła się kolejna edycja Miejskiego Konkursu Poezji Religijnej.   

      W konkursie zostało  nagrodzonych 12 uczniów. Komisja podkreśliła bardzo dobre przygotowanie wszystkich uczestników konkursu. Większość uczestników wybrała utwory ks. Jana Twardowskiego. Wysłuchaliśmy też poezji Jana Lechonia, Wisławy Szymborskiej, Juliana Tuwima. 

      Dziękujemy wszystkim uczniom i ich opiekunom za uczestnictwo w konkursie 
      i zapraszamy do udziału w przyszłym roku.

       

      Wyniki konkursu:

      W kategorii klas IV-VI  Szkoły Podstawowej

      I miejsce – Martyna Kubica SP 15

      II miejsce – Konstancja Nawrat SP nr 2

      III miejsce – Martyna Papiernik SP nr 37

       

      W kategorii klas VII, VIII Szkoły podstawowej, III klasy gimnazjum

      I miejsce – Natalia Pawlak G nr 3

      II miejsce – Martyna Wojciechowska G nr 3

      III miejsce – Nicola Poliwoda SP nr 5 

      Wyróżnienie – Jan Migalski SP nr 15

      Wyróżnienie – Adianna Piaścik SP nr 15

       

      W kategorii klas ponadgimnazjalnych

      I miejsce – Roksana Kucharczyk II LO 

      II miejsce – Vanessa Komendzińska II LO

       

     • LEKCJE Z ASHNĄ

     • W czwartek 30 maja 2019 r. gościliśmy w naszej szkole 20-letnią studentkę Ashnę. Ashna mieszka w Bombaju, stolicy przemysłu filmowego w Indii, gdzie co roku powstaje ponad 400 filmów hinduskich. Od zbitki słów Bombaj i Hollywood powstała umowna nazwa indyjskiego przemysłu filmowego - Bollywood. 

                  Po spotkaniu przy kawie z panią dyrektor Grażyną Widerą Ashna poprowadziła lekcje języka angielskiego we wszystkich klasach gimnazjalnych. Tematem lekcji były Indie                     i kultura hinduska. Uczniowie dowiedzieli się, jaka jest symbolika hinduskiej flagi i jej kolorów, co oznacza słowo 'chakra', kto jest najpopularniejszym hinduskim aktorem, jaki sport jest uważany za narodowy w Indiach i wielu innych ciekawych rzeczy o tym egzotycznym kraju.  Mogli także obejrzeć scenę przedstawiającą zabawę weselną z  typowego filmu rodem z Bollywood.

                  Spotkanie z sympatyczną z Ashną z pewnością pozostanie na długo w naszej pamięci.