• Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

     • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

      Uczniowie spotykają się 1 września 2020 r. na boisku szkolnym o wyznaczonych poniżej godzinach:

      KLASA : 1 a -> 8:30, uczniowie z boiska wraz z wychowawcą przejdą wejściem głównym na salę gimnastyczną.

      KLASA : 1 b -> 9:30, uczniowie z boiska wraz z wychowawcą przejdą wejściem głównym na salę gimnastyczną.

      KLASA : 1 c -> 9:00, uczniowie z boiska wraz z wychowawcą przejdą wejściem głównym na salę gimnastyczną.

      KLASA : 2a -> 8:50, uczniowie z boiska wraz z wychowawcą przejdą wejściem głównym do swojej sali

      KLASA : 2b -> 9:20, uczniowie z boiska wraz z wychowawcą przejdą wejściem głównym do swojej sali

      KLASA : 2c -> 8:40, uczniowie z boiska wraz z wychowawcą przejdą wejściem od strony biblioteki do swojej sali

      KLASA : II A -> 8:50, uczniowie z boiska wraz z wychowawcą przejdą wejściem od strony biblioteki do swojej sali

      KLASA : II B -> 9:00, uczniowie z boiska wraz z wychowawcą przejdą wejściem od strony biblioteki do sali 201

      KLASA : II C -> 9:10, uczniowie z boiska wraz z wychowawcą przejdą wejściem głównym do swojej sali

      KLASA: III A -> 9:10, uczniowie z boiska wraz z wychowawcą przejdą wejściem od strony biblioteki do sali 005

       

      WEJŚCIE DO SZKOŁY WYŁĄCZNIE Z WYCHOWAWCĄ.

       

      Przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego.

       

      Do zobaczenia 🙂

     • Lista kandytatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

     • LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
      I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

      Lista znajduje się w zakładce rekrutacja link

       

      - KOLOREM POMARAŃCZOWYM zaznaczone są osoby, które zostały zakwalifikowane do II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia
      w Chorzowie

       - osoby    zakwalifikowane,    dostarczają    oryginał  świadectwa  oraz
      oryginał  wyniku  egzaminu  ósmoklasisty  celem  potwierdzenia  woli kontynuowania nauki w naszym liceum.


      - niedostarczenie  dokumentów  w  terminie  13.08.-18.08.2020r.  jest równoznaczne z rezygnacją.