• Informacja

     • Szanowni Państwo,

      od 20.10.2020 do czasu pozostawania w strefie żółtej wprowadzam w II Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Ligonia nauczanie mieszane.

       

      W dniach 20 – 23.10.2020

      nauczaniem stacjonarnym objęte zostaną klasy: 1a, 1b,1c,2c oraz IIIA,

      nauczaniem zdalnym za pośrednictwem G Suite klasy 2a, 2b, IIA, IIB, IIC.

      Dodatkowe informacje będą przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Proszę o bieżące odczytywanie przychodzącej poczty. 

      W razie problemów proszę o kontakt w Librusie, na adres mailowy dyrektor.zso@gmail.com lub telefoniczny 32 2411 711

       

      Każda klasa będzie miała przypisaną salę, w której odbywać będą się wszystkie stacjonarne zajęcia tak, by do minimum ograniczyć przemieszczanie się uczniów po szkole.

       

      Drodzy uczniowie, uważajcie na siebie i swoich bliskich. Pamiętajcie o zachowaniu reżimu sanitarnego w drodze do szkoły, zwłaszcza w środkach komunikacji, ograniczcie do niezbędnego minimum kontakty z innymi.

       

      Do zobaczenia

      Grażyna Widera

       

      Informacje dodatkowe:

      Uczniowie klas, które odbywają lekcje stacjonarnie mają przez cały czas zajęcia w salach wg poniższego porządku:

       

      Klasa 1 a      sala 104

      Klasa 1b       sala 203

      Klasa 1 c      sala 213

      Klasa 2c       sala nr 005

      Klasa III A    sala nr 306.

       

      Każda z klas proszona jest, by na przerwach przebywać wyłącznie na korytarzu przy zajmowanej sali i korzystanie z toalet znajdujących się z bezpośredniej odległości.

      Uczniowie, którzy korzystają z szafek proszeni są o taką samoorganizację, by  do szafek podejść na początku i końcu zajęć.

       

      Uczniowie klas, które uczą się w sposób zdalny:

       

      nauczyciele za pośrednictwem Librusa wysyłać będą linki do lekcji online. Liczymy na Waszą obecność przed ekranem.

      Lekcje odbywać się będą zgodnie z planem i trwać będą 30 minut. Czas rozpoczęcia spotkania może różnić się od godziny rozpoczęcia danej lekcji, więc proszę uważnie czytać maile od nauczycieli.

       

      Nie będą organizowane online zajęcia za nauczycieli, którzy są nieobecni. W tym wypadku w systemie znajdzie się informacja, że lekcja jest odwołana.

       

       

      Pozostaję do Państwa dyspozycji w Lubrusie, pod adresem mailowym dyrektor.zso@gmail.com lub numerem telefonu 32 2411 711.

       

      Grażyna Widera

     • Informacja

     • Szanowni Państwo!

      Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców wyznaczam dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych w poniedziałek 19.10.2020. Będzie to czas, w którym wspólnie z Radą Pedagogiczną wypracowany zostanie sposób organizacji hybrydowego nauczania zgodnego z przyjętymi w piątkowe popołudnie 16 października 2020r. rozporządzeniami MEN - w tym organizacji zajęć na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego, zasad oceniania, sprawdzania frekwencji i modyfikacji planów nauczania. Za wszystkie przesłane słowa wsparcia i propozycje rozwiązań dziękuję.

      Grażyna Widera

   • Kontakty

    • II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia w Chorzowie
    • tel: 32 2411 711 tel: 512338861 fax: 32 2411 719
    • ul. 3 Maja 22 41-500 Chorzów Poland
    • NIP: 627 172 25 53
    • RSPO: 29883
    • Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Zdzisław Korzuch kontakt: biuro@bitprotect.pl
   • Logowanie