• Rekrutacja 2021 r. / 2022 r.

     • W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otwarcie następujących klas pierwszych:


        

      CO WYRÓŻNIA SZKOŁĘ?

      • Rodzinna atmosfera (wszyscy się znamy i możemy na sobie polegać)
      • Wolontariat i działalność charytatywna
      •  Świetnie wyposażona baza dydaktyczna
      • Klasy mundurowe
      • Współpraca z uczelniami wyższymi (AWF Katowice, UŚ, UE Kraków, Akademia Sztuki Wojennej Warszawa) oraz z instytucjami( Komenda Miejska Policji  Chorzów, RKE,)
      • Zajęcia akademickie na UŚ i w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Badań Interdyscyplinarnych
      • Współpraca z zagranicą (programy Erasmus+, szkoły partnerskie)
      • Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych
      • Imprezy  cykliczne( Przegląd Talentów, wycieczki naukowe, rajd Ligonia, noce filmowe, Bal Kadeta)
      • Programy autorskie:
      1. podstawy fotografii i filmu
      2. fotografia autorska i artystyczna
      3.  podstawy funkcjonowania służb mundurowych. Musztra.
      4. j. angielski w biznesie

       

      Uczniowie kl. VIII mogą umówić się na indywidualne spotkanie w szkole pisząc pod adres ligonczeka@gmail.com, zapraszamy też do wirtualnego spaceru.

       

      Godziny przyjęć kandydatów (otwarcia sekretariatu szkoły w okresie rekrutacji):

      • od pon. do czwartku godz. 8-15
      • piątek 8-14

       

      Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w wersji papierowej w sekretariacie Szkoły, bądź on- line na stronie:

      Rekrutacja rusza 17 maja 2021r. 

       

      ZAPRASZAMY !!! :)