• REKRUTACJA KROK PO KROKU

     • Uczeń:

      -  zakłada konto i loguje się na slaskie.edu.com.pl

      - wypełnia wniosek rekrutacyjny z rodzicem (jeżeli rodzic posiada profil zaufany, może podpisać wniosek elektronicznie, jeśli nie, drukuje wniosek, rodzic bądź rodzice podpisują go i podpisany składają do szkoły)

      - pobiera pliki z naszej strony w zakładce Rekrutacja/Pliki do pobrania - drukuje, uzupełnia i dołącza do teczki (wraz z wnioskiem, jeżeli ten nie został podpisany elektronicznie) - dostarcza cały komplet dokumentów do szkoły

      - gdy uczeń otrzyma świadectwo i wyniki egzaminu ósmoklasisty, wprowadza w systemie uzyskane oceny i wyniki z egzaminu, dostarcza kopie świadectw do szkoły

      - 22.07.2021 ogłoszenie zakwalifikowanych uczniów do szkoły 

      - do 30.07.2021 przedłożenie oryginałów świadectw