• Dzień Przedsiębiorczości

     • Uczniowie klasy 2a i 3b, wzięli udział w tegorocznej, 19 już edycji projektu „Dzień Przedsiębiorczości”. 

       

      Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość:

      odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy, zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

      Dziękujemy za poświęcony czas i podzielenie się swoją wiedzą Straży Miejskiej w Chorzowie, firmie Jowix-Triomet ze Świętochłowic oraz Przychodni weterynaryjnej z Chorzowa. 

      Młodzieży życzymy trafnych wyborów ścieżki zawodowej.

     • Miejski Konkurs Przedmiotów Ścisłych – uroczyste podsumowanie

     • W dniu 06 kwietnia 2022 r. odbyła się uroczystość podsumowania XV edycji Miejskiego Konkursu Przedmiotów Ścisłych skierowanego do uczniów klas 8. chorzowskich szkół podstawowych. Honorowy patronat nad zmaganiami uczniów sprawował Prezydent Miasta - mgr Andrzej Kotala.

      Konkurs miał charakter indywidualny i składał się z dwóch etapów – szkolnego i miejskiego.
      Na każdym z nich uczniowie zmagali się z pięcioma zadaniami otwartym z takich przedmiotów jak matematyka, biologia, chemia, fizyka i geografia, a które zostały opracowane przez Radę Programową.

      30 marca br. w siedzibie organizatora przeprowadzono finał. Komisja konkursowa, w skład której wchodzili członkowie Rady Programowej, oceniła prace i wyłoniła zwycięzców:

      I miejsce:

      Dawid Otręba ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka z Oddziałami Dwujęzycznymi,

      II miejsce:

      Małgorzata Cichy ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka z Oddziałami Dwujęzycznymi,

      III miejsce:
      Aleksander Magalski ze Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi,

      Wyróżnienie:

      Tomasz Siębor ze Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi.

      Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez II Liceum Ogólnokształcące im. J. Ligonia.

      Przekazane zostały również podziękowania m.in. dla zespołów nauczycieli uczących laureatów, szkolnych koordynatorów konkursu, Rady Programowej.

     • Z wizytą w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie…

     • W dniu 25 marca br. młodzież z klas 3a, 3b oraz 3c Ligonia - w ramach realizacji programu geografii na poziomie rozszerzonym - była gościem placówki, która na muzealnej mapie Polski pojawiła się niedawno i wyróżnia  się regionalnym, śląskim charakterem.

      „W sercu dawnej Królewskiej Huty powstała inspirująca przestrzeń, w której przeszłość, teraźniejszość i przyszłość tworzą harmonijną całość. To tu opowieść o mieście, przemyśle oraz tworzących go od wieków ludziach staje się punktem wyjścia do refleksji nad stale zmieniającym się światem…”

      Niewątpliwym atutem Muzeum Hutnictwa był pasjonujący film przybliżający nam historię hutnictwa oraz przewodnik – p. Andrzej Szubert – hutnik z 45-letnim stażem pracy oraz chorzowianin z dziada pradziada, dla którego byliśmy pierwszą grupą w jego przewodnickiej karierze.

      Były to pasjonujące zajęcia terenowe!

       

     • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

     • Nasza szkoła po raz kolejny otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”. Dzięki złożonemu wnioskowi otrzymaliśmy 15 tysięcy złotych dotacji.

      Celem tego rządowego projektu jest stworzenie warunków dla wzrostu czytelnictwa w Polsce poprzez zakup nowości wydawniczych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

   • Kontakty

    • II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia w Chorzowie
    • tel: 32 2411 711 tel: 512338861 fax: 32 2411 719
    • ul. 3 Maja 22 41-500 Chorzów Poland
    • NIP: 627 172 25 53
    • RSPO: 29883
    • Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Zdzisław Korzuch kontakt: biuro@bitprotect.pl
   • Logowanie