• Już są! Ponad 500 egzemplarzy nowych książek!

     • II Liceum Ogólnokształcące im. J. Ligonia otrzymało w 2022 r. dofinansowanie na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych
      i pedagogicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1675).

      Wysokość wsparcia finansowego wynosi 12 000,00 zł , przy wkładzie własnym Miasta Chorzów w wysokości 3 000,00 zł, łączna kwota dotacji wynosi 15 000,00 zł

      #NarodowyProgramRozwojuCzytelnictwa2.0, #MinisterstwoKulturyDziedzictwaNarodowegoiSportu #MinisterstwoEdukacjiiNauki
      #UrządMiastaChorzów

     • Wolność czytania

     •  

      W ramach imprezy Wolność Czytania grupa na szych uczniów wzięła udział w Żywej Bibliotece, gdzie zamiast książek "wypożycza się" człowieka, a czytanie zastępuje rozmowa. Licealiści mogli poznać i porozmawiać z ludźmi, którzy często spotykają się z dyskryminacją oraz uprzedzeniami. "Nie oceniaj książki po okładce" to hasło przyświecające idei Żywej Biblioteki, która ma być lekcją akceptacji, tolerancji i walką ze stereotypami.