• X Chorzowski Festiwal Nauki

     • W dn. 16 marca br. młodzież naszej szkoły miała przyjemność wziąć udział
      w podsumowaniu festiwalu, które odbyło się w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych...

      Uroczystość rozpoczął pokaz doświadczeń chemicznych przygotowany przez ZSTiO nr 4. Po nim zaprezentowano fotorelację z imprez zorganizowanych pod szyldem Chorzowskiego Festiwalu Nauki, w tym z przygotowanej przez naszą szkołę gry terenowej. Zaproszeni goście mogli również wysłuchać wykładu dr hab. Danuty Smołki - Danielowskiej na temat smogu („Smog – rodzaje, przyczyny i skutki             dla zdrowia człowieka”). Niewątpliwie wzruszającym punktem uroczystości było przekazanie psa terapeutycznego niepełnosprawnej Natalii.

      Na zakończenie spotkania głos zabrał zastępca prezydenta miasta ds. społecznych - mgr Wiesław Ciężkowski, który podsumował tegoroczną edycję festiwalu oraz podziękował wszystkim za zaangażowanie w realizację tego przedsięwzięcia.

     • Gra Miejska „Nasze dziedzictwo – nasza przyszłość”

     • 14 marca 2018 r. nasza szkoła zorganizowała grę terenową, która została wpisana w program X Chorzowskiego Festiwalu Nauki. Gra Miejska „Nasze dziedzictwo – nasza przyszłość” została przygotowana z wykorzystaniem aplikacji Actionbound i dostępna po zeskanowaniu QR kodu.

      Głównym celem gry była popularyzacja historii miasta Chorzowa, w tym jego wybitnych postaci. Dodatkowymi atutami zabawy stały się również:

      • możliwość aktywnego spędzenia czasu z wykorzystaniem różnych sprawności, m.in. intelektualnych, artystycznych, multimedialnych,
      • poznanie swojego miasta z innej perspektywy,
      • integracja zespołów klasowych, szkolnych.

      Gra miała charakter zespołowy, a adresatami byli uczniowie klas szóstych i siódmych chorzowskich szkół podstawowych. Do zabawy zgłosiło się prawie 30 uczestników, którzy drużynowo musieli przejść przez 8 punktów trasy: budynek II LO im. Juliusza Ligonia w Chorzowie, kościół św. Barbary, pomnik Powstańca Śląskiego, PTTK Chorzów, Urząd Miasta, pomnik Redena, szyb Prezydent, kompleks Sztygarka.

      Na każdym punkcie gracze mieli do wykonania różnorodne zadania, za które otrzymywali fragment układanki. Potwierdzeniem ukończenia gry było posiadanie wszystkich puzzli i złożenie ich w całość.

      Na mecie każdy zespół został nagrodzony pamiątkowym dyplomem oraz drobnym upominkiem.

      Dziękujemy za zainteresowanie naszą inicjatywą oraz za wspólną zabawę!

     • Impresje w Chorzowie

     • Dzisiaj uczniowie "Ligonia" wspólnie z koleżankami i kolegami z innych szkół w ramach X. Chorzowskiego Festiwalu Nauki uczestniczyli

      w dwóch wykładach pod wspólnym tytułem "Impresje w Chorzowie".

      Najpierw pani Dyrektor Grażyna Widera omówiła "Impresjonizm w muzyce i malarstwie - w 100. rocznicę śmierci Claude´a Debussy´ego oraz 135. rocznicę śmierci Édouarda Maneta", a następnie pan Krzysztof Paliński - nauczyciel sztuki i zajęć artystycznych - przybliżył zagadnienia związane z montażem, muzyką i ujęciem chwili w filmie.

     • Spotkanie z mediami

     • Uczniowie naszego liceum, w ramach Chorzowskiego Festiwalu Nauki, uczestniczyli w „Spotkaniu z mediami”. Najpierw wysłuchali wykładu dr hab. prof. UŚ Mirosławy Siuciak – „Rola dawnej prasy w podtrzymywaniu polskości na Górnym Śląsku",

      następnie udali się do TVP. Tam spotkali się z dziennikarzem, poznali tajniki pracy redakcyjnej oraz zwiedzili gmach Telewizji.

     • Planetarium i stacja meteo

     • Uczniowie realizujący program rozszerzonej geografii, w ramach Chorzowskiego Festiwalu Nauki, uczestniczyli w zajęciach na stacji meteorologicznej oraz obejrzeli seans w Planetarium Śląskim.

     • Noc gier i zabaw

     • Z 9 na 10 marca uczniowie klas I A i II A liceum spędzili NOC GIER I ZABAW w szkole. Wspólnie spędzony czas był okazją do lepszego poznania się i integracji młodzieży.

     • Ekologiczna szkoła

     • „Ekologiczna szkoła” – Czy grozi nam globalne ocieplenie? We wtorek 06.03 gościliśmy w naszej szkole pana Jarosława Kasprzyka z Klubu Ekologicznego „Gaja”, który poprowadził warsztaty o wpływie człowieka na środowisko i wynikających z tego konsekwencjach. Wspólnie zastanawialiśmy się, jakie są skutki nadmiernej ilości gazów cieplarnianych dla klimatu i żywych organizmów oraz w jaki sposób przemysłowa hodowla zwierząt wpływa na pogłębienie efektu cieplarnianego. Nasze ekologiczne rozważania doprowadziły nas do wniosku, że nieracjonalna gospodarka, masowy chów i marnotrawstwo żywności są ze sobą ściśle powiązane. Czas rozbudzić umysły i zastanowić się nad dalszą degradacją przyrody!

     • Biolodzy w laboratorium!

     • Grupa przyrodników z rozszerzenia z biologii w ramach X Chorzowskiego Festiwalu Nauki była w poniedziałek 12.03 na zajęciach w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. W pracowni optometrii ocenialiśmy ostrość wzroku, widzenie obuoczne i postrzeganie głębi oraz rozróżnianie barw. Mogliśmy także komputerowo zbadać wzrok i obejrzeć różne iluzje optyczne. W pracowni biologicznej poznaliśmy zasady pracy w warunkach sterylnych oraz metody hodowli komórek nowotworowych np. raka płuc i białaczki. Dowiedzieliśmy się, na czym polegają badania nad substancjami toksycznymi w walce z rakiem. Później w takich komórkach pod mikroskopem fluorescencyjnym oglądaliśmy organizację cytoszkieletu aktynowego i jądro komórkowe, barwiliśmy komórki toksyną, która niszczy komórki. Udało się nam także samodzielnie wyizolować DNA z komórek banana. To były bardzo pouczające i ciekawe zajęcia!

     • Spotkanie z Bartoszem Andrzejewskim

     • Zapraszamy do lektury artykuły naszej uczennicy Jolanty Sajkiewicz z klasy IIIA

      Górska korona Polski. Wędrówka przez cztery pory roku.

      Spotkanie z Bartoszem Andrzejewskim

       

      28.02.2018 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie autorskie ze zdobywcą 28 szczytów  poszczególnych pasm górskich Polski, powiązanych w Koronę Gór Polskich.

       

      W zimę o górach zawsze dużo się słyszy. Głównie są to informacje o wypadkach, jakie przytrafiają się turystom na ośnieżonych szlakach. W tym roku jednak jest jeszcze jeden aspekt, który powoduje wzmożone zainteresowanie górskimi wyprawami. Z końcem stycznia dotarły do  nas tragiczne  informacje na temat zimowej wyprawy, prowadzonej  przez Élisabeth Revol      i Tomasza Mackiewicza, na położony w Azji szczyt Nanga Parbat. Do dziś nie wiadomo,  co dokładnie się wydarzyło. Pewnym jest natomiast fakt, iż nasz himalaista pozostał w miejscu, które kochał nad życie - na szlaku. Teraz z napięciem obserwujemy sytuację grupy, która podjęła zimową próbę zdobycia szczytu K2.


      Rezygnacja z wyzwania oznacza pokorę wobec natury, a także odpowiedzialności za siebie i innych. K2 pozostaje niezdobyty zimą, ale ludzie, którzy kochają góry, nigdy się nie poddają i jestem pewna, że wkrótce znów o nich usłyszymy.

       

      Kiedy śledzę  poczynania wspinaczy, na myśl przychodzą mi pytania: Po co?, Dlaczego?  Czy może robią to dla sławy? A może kieruje nimi chęć dokonania niemożliwego?  Jaki  mają w tym cel i, przede wszystkim, dla kogo to robią?

       

      Odpowiedź na te pytania pomógł mi znaleźć Bartosz Andrzejewski i jest  ona niezwykle prosta. Dla siebie. Podejmując decyzję o zdobyciu wraz z Rafałem Uwijałą Korony Gór Polski, nie miał przed oczami wizji sławy. Zrobił to, bo kocha góry.

       

      „Jestem tylko turystą. To, o czym piszę, jest wypadkową własnych obserwacji, odczuć 

      i doświadczeń związanych z całokształtem górskich doświadczeń.”

       

      Tak autor opisuje swoją książkę. Spotkanie różniło się od typowej promocji. Bartosz opowiedział nam o swojej pasji, jaką stały się  góry, pokazywał zdjęcia własnego autorstwa           i, przede  wszystkim,   nakreślił  nam  tę  drugą stronę wspinaczki, o której  często  zapominamy, a mianowicie  niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą brawura w górach. Jak sam o sobie mówi, był niepokorną duszą, buntownikiem, którego zmienił szlak i ludzie, których na nim poznał. Książka jest w pewnym sensie autobiografią i dzięki temu przemawia do czytelnika.

      Przygodę zaczął od najniższych szczytów, powoli pnąc się ku Rysom. Zdobył 28 szczytów          w 365 dni. Wędrówkę na ostatni szczyt w Koronie zadedykował córce Zosi.

       

      Słuchając Bartosza, nabiera się chęci, aby samemu poznać i zobaczyć  szlaki, o których mówi książka. Dlaczego akurat jako pasję wybrał  góry? Dla przyrody, z którą może obcować i dla ludzi, których spotkał na szlaku. Góry zmieniają wszystko. Przede wszystkim nasz stosunek do drugiego człowieka. Więzi zawarte na szlaku są głębsze, a wartości takie jak przyjaźń czy zaufanie nabierają zupełnie innego wymiaru.

                                                                               

       

                                                                                                                                           Jolanta Sajkiewicz

      kl. IIIA

    • Angażowanie uczniów w proces uczenia się przez innowację – spotkanie projektowe
     • Angażowanie uczniów w proces uczenia się przez innowację – spotkanie projektowe

     • W dniach 9-10 listopada w rumuńskim Turnu Magurele odbyło się spotkanie uczestników projektu Erasmus + „ Angażowanie uczniów w proces uczenia poprzez innowację ”. Projekt ten realizowany jest w naszej szkole od 1 września 2017 i trwać będzie do sierpnia 2019 r. Uczestniczy w nim pięć krajów – Polska, Rumunia, Włochy, Hiszpania oraz Wielka Brytania...
    • VII Ogólnopolski Konkurs „Archiwum Wspomnień Jana Pawła II”.
     • VII Ogólnopolski Konkurs „Archiwum Wspomnień Jana Pawła II”.

     • 05 grudnia 2017

      Dnia 28.11.2017 Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chorzowa zorganizował w MDK „BATORY” jak co roku galę wręczenia nagród i podziękowań Prezydenta Miasta Chorzowa dla młodzieży, która zdobyła wysokie miejscaw konkursach artystycznych w roku 2017…

       

      Naszą szkołę reprezentowali członkowie MKF „Wiatrak” (Magdalena Gosek, Alicja Jadwiszczok, Przemysław Bała oraz Wojciech Duda) wraz z opiekunem – Panem Krzysztofem Palińskim oraz Dyrektorem ZSO nr 1 – Panią Grażyną Widerą. Nasi uczniowie zostali docenieni przez władze miasta za film pt. „Wspomnienie”, który zajął pierwsze miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie „Archiwum Wspomnień Jana Pawła II”.

       

      Galeria zdjęć

       

       

    • Biblioteka Pedagogiczna
     • Biblioteka Pedagogiczna

     • Witamy w naszych progach Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. Lompy w Katowcach, Filia Chorzów. Przeprowadzka w toku… Czytelnia zaczyna już przypominać czytelnię; wypożyczalnia jeszcze pusta, ale już wkrótce też się zacznie zapełniać książkami.

      Zdjęcia na Facebooku

    • Centrum Młodzieżowego Filmu Amatorskiego
     • Centrum Młodzieżowego Filmu Amatorskiego

     • Szanowni Państwo,dzięki Państwa zaangażowaniu projekt „Stworzenie Centrum Młodzieżowego Filmu Amatorskiego” zdobył największą ilość głosów w Chorzowie II i będzie realizowanyw roku 2018 w ramach Budżetu Obywatelskiego Chorzowa.Otrzymaliśmy 2687 punktów (o 531 więcej od pomysłu, który zdobył drugie miejsce).

      Dziękuję!Grażyna Widera

       

      Wyniki 5 Budżetu Obywatelskiego Chorzowa