• Eko Tropy.

     • 9 listopada br. nasi uczniowie wzięli udział w zajęciach organizowanych przez Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu Eko Tropy.

      Rozwijali swą wiedzę w zakresie dobrostanu zwierząt i ich przemysłowej hodowli. Uczestnicy oceniali, jak obecna sytuacja wpływa na bioróżnorodność, ekologię, czy zużycie wody.

      Drugi warsztat dotyczył zmian klimatu. Uczniowie wnikliwie analizowali wpływ człowieka na środowisko.

     • Erasmus + „Rzucam wyzwanie epoce STEAM”.

     • W dniach 25-29 października odbyło się pierwsze spotkanie w ramach programu Erasmus + „Rzucam wyzwanie epoce STEAM”. W stolicy Estonii  – Tallinnie – spotkali się nauczyciele współpracujących ze sobą szkół z: Łotwy, Estonii, Grecji, Turcji i oczywiście Polski.

       Pierwszego dnia poznaliśmy estoński system edukacji, zobaczyliśmy szkołę Tallinn Polytechnic School oraz zwiedziliśmy Stare Miasto. Spędzony ze sobą czas i wspólne rozmowy pozwoliły nam lepiej się poznać. Koordynatorzy z partnerskich szkół spotkali się, aby omówić kwestie organizacyjne projektu i ustalić harmonogram dalszej współpracy.

      Kolejne dni projektu Erasmus+ obfitowały w liczne atrakcje naukowo-przyrodnicze. Wiele emocji przyniosły nam doświadczenia fizyczno-chemiczne. Mieliśmy okazję empirycznie doświadczyć nauki. Poprzez osobisty udział, w prezentowanym pokazie, „tajemna wiedza” stała się wyjątkowo bliska.

      W Centrum Energy Discovery zajęliśmy się nauką z życia codziennego, która często wydaje się dość skomplikowana. W trakcie zajęć stała się ona jasna i łatwa do uchwycenia. Mogliśmy  pobawić się światłem, elektrycznością i planetami. Centrum sprawiło, że nasze włosy stanęły na głowie i dodało blasku naszym oczom!

      Zostaliśmy także zaproszeni do Estonian Museum of Natural History. Miłośnicy przyrody w każdym wieku mogą tu znaleźć mnóstwo materiałów do oglądania i odkrywania. My zetknęliśmy się z dzikimi zwierzętami, jadowitymi pająkami, jadalnymi i trującymi grzybami czy minerałami. Następnie wzięliśmy udział w zajęciach ekologicznych, poznaliśmy dzieje Ziemi w wirtualnej rzeczywistości, a w laboratorium poszukiwaliśmy mikro plastiku wokół  nas. Muzeum zaoferowało nam nową wiedzę, doświadczenia i inspiracje!

      W ostatnim dniu zajęć Erasmus+ uczestniczyliśmy w zajęciach lekcyjnych. Poczuliśmy się jak uczniowie, będąc na lekcji chemii. Na zakończenie podsumowaliśmy tygodniowe spotkanie w Tallinnie, otrzymaliśmy certyfikaty oraz ustaliliśmy plany dalszej współpracy!

      Dziękujemy wszystkim partnerom za owocny tydzień pracy.

       

       Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie!

     • Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 grudnia 1981 - PAMIĘTAMY!!!

     • W dniach 27 - 29.10.2021r. nasi uczniowie dzięki projektowi "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 grudnia 1981 - PAMIĘTAMY!!!", mieli okazję obejrzeć film dokumentalny pt. "Nie zabierajcie mamy", który mial na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.).

     • Chorzowska Dycha

     • Jesteśmy dumni z postawy naszych uczniów.. otrzymaliśmy kolejne podziękowania za pomoc w organizacji wydarzenia jakim była "Chorzowska Dycha " w Chorzowie.

     • Bieg uliczny

     • Uczniowie naszej szkoły wspierają imprezy miejskie.

      Tym razem, jako wolontariusze, pomagali przy organizacji "Chorzowskiej Dychy" - biegu ulicznego po Chorzowie Batorym.

     • Projekt GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

     • "II Liceum Ogólnokształcące im. J.Ligonia w Chorzowie bierze udział  w projekcie 

       GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!

      Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego. Jego głównym celem jest przygotowanie młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. "

     • KOnkurs w strzelaniu sportowym

     • Kolejny sukces Daniela!

      Uczeń klasy mundurowej zdobył 1 miejsce w strzelaniu  sportowym, kategoria do lat 18, w trakcie 2. Rodzinnego Pikniku Militarnego.

      Gratulujemy sukcesu!

     • III Śląskie Manewry ASG w Świętochłowicach

     • Zmagania wrogich batalionów, walki, wystrzały i wybuchy, także umundurowanie i wyposażenie uczestników oraz polowa kuchnia. To atrakcje, z których skorzystała młodzież klas mundurowych w trakcie III Śląskich Manewrów ASG w Świętochłowicach.

      Uczniowie, w ramach wolontariatu, wsparli rownież 2. Rodzinny Piknik Militarny.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

     • Społeczność Ligonia zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 w środę 1 września br.Uroczystość rozpocznie się o godz. 9.00 na boisku szkolnym. W razie niepogody klasy pierwsze spotykają się w sali gimnastycznej, a pozostałe klasy z wychowawcami w swoich salach.Do zobaczenia!

     • mLEGITYMACJA

     • mLEGITYMACJA


      Kochani uczniowie szanowni rodzice!!!

      W tym roku wprowadzamy w naszej szkole elektroniczną wersję legitymacji: mLegitymację szkolną, która będzie zastępować wersję papierową.

      Co daje mLegitymacja:

      • ulgowe przejazdy kolejowe, czy autobusowych
      • przysługujące uczniom zniżki
      • pomocna przy zakładaniu karty w bibliotece lub zakupów biletów do kina

      Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. 

      mLegitymację trudno podrobić. Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

      Aby uzyskać mLegitymację, należy złożyć w sekretariacie szkoły wypełniony oraz podpisany przez rodzica / prawnego opiekuna wniosek (do pobrania poniżej lub w sekretariacie). 

      Docelowo pragniemy, aby każdy z naszych uczniów posiadał taki dokument tożsamości.


      Pliki do pobrania:      Instrukcja dodanie mLEGITYMACJI


      mobywatel mlegitymacja szkolna Regulamin


      Wniosek o wystawienie mLegitymacji


     • Wyniki kwalifikacji uczniów do klas pierwszych

     • Wyniki wstępnej kwalifikacji uczniów do klas pierwszych  na rok szkolny 2021/2022 zostały umieszczone na listach w szkole. (gablota na wejściu).

      Potwierdzeniem woli przyjęcia jest przedłożenie oryginałów świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty do dnia 30 lipca.

      Informację o zakwalifikowaniu można również uzyskać po zalogowaniu kandydata na stronie slaskie.edu.com.pl.

     • Informacja

     • Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza Pani Dyrektor Grażyna Widera wygrała konkurs dyrektorski na kolejną kadencję !!!

      Jesteśmy przekonani, że doceniono w pracy Pani Dyrektor lata determinacji, poświęcenia, okiełznanych stresów, zwalczonych przeciwności i braku snu

      Życzymy Pani Dyrektor sukcesów w dalszej pracy pedagogicznej, samych uśmiechniętych i słonecznych dni w murach Ligonia i oby jak najdłużej z nami.

     • REKRUTACJA KROK PO KROKU

     • Uczeń:

      -  zakłada konto i loguje się na slaskie.edu.com.pl

      - wypełnia wniosek rekrutacyjny z rodzicem (jeżeli rodzic posiada profil zaufany, może podpisać wniosek elektronicznie, jeśli nie, drukuje wniosek, rodzic bądź rodzice podpisują go i podpisany składają do szkoły)

      - pobiera pliki z naszej strony w zakładce Rekrutacja/Pliki do pobrania - drukuje, uzupełnia i dołącza do teczki (wraz z wnioskiem, jeżeli ten nie został podpisany elektronicznie) - dostarcza cały komplet dokumentów do szkoły

      - gdy uczeń otrzyma świadectwo i wyniki egzaminu ósmoklasisty, wprowadza w systemie uzyskane oceny i wyniki z egzaminu, dostarcza kopie świadectw do szkoły

      - 22.07.2021 ogłoszenie zakwalifikowanych uczniów do szkoły 

      - do 30.07.2021 przedłożenie oryginałów świadectw 

     • UCZNIOWIE LIGONIA NA POMOC ZWIERZAKOM

     • Uczniowie klasy 1a wraz z nauczycielem p. mgr Dorotą Bobowską odwiedzili chorzowskie schronisko i przekazali zakupioną karmę w ilości 80 kg.

      Wysiłki młodzieży zostały wsparte przez p. Tadeusza Ogrodnika z firmy Tropical,  który został sponsorem i opiekunem cyklicznej akcji pomocowej „Ligoń dla zwierzaków”.

      Zapraszamy chętnych do dołączenia się do zbiórki, którą chcielibyśmy zrealizować jeszcze przed wakacjami.

     • Rekrutacja 2021 r. / 2022 r.

     • W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otwarcie następujących klas pierwszych:


        

      CO WYRÓŻNIA SZKOŁĘ?

      • Rodzinna atmosfera (wszyscy się znamy i możemy na sobie polegać)
      • Wolontariat i działalność charytatywna
      •  Świetnie wyposażona baza dydaktyczna
      • Klasy mundurowe
      • Współpraca z uczelniami wyższymi (AWF Katowice, UŚ, UE Kraków, Akademia Sztuki Wojennej Warszawa) oraz z instytucjami( Komenda Miejska Policji  Chorzów, RKE,)
      • Zajęcia akademickie na UŚ i w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Badań Interdyscyplinarnych
      • Współpraca z zagranicą (programy Erasmus+, szkoły partnerskie)
      • Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych
      • Imprezy  cykliczne( Przegląd Talentów, wycieczki naukowe, rajd Ligonia, noce filmowe, Bal Kadeta)
      • Programy autorskie:
      1. podstawy fotografii i filmu
      2. fotografia autorska i artystyczna
      3.  podstawy funkcjonowania służb mundurowych. Musztra.
      4. j. angielski w biznesie

       

      Uczniowie kl. VIII mogą umówić się na indywidualne spotkanie w szkole pisząc pod adres ligonczeka@gmail.com, zapraszamy też do wirtualnego spaceru.

       

      Godziny przyjęć kandydatów (otwarcia sekretariatu szkoły w okresie rekrutacji):

      • od pon. do czwartku godz. 8-15
      • piątek 8-14

       

      Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w wersji papierowej w sekretariacie Szkoły, bądź on- line na stronie:

      Rekrutacja rusza 17 maja 2021r. 

       

      ZAPRASZAMY !!! :)